Инспекцијска контрола 67 грађевинских фирми – против трећине поднете прекршајне пријаве

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - слика вести

Инспекцијска контрола 67 грађевинских фирми – против трећине поднете прекршајне пријаве

Читај ми

Инспекторат за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, после јучерашње инспекцијске контроле 67 послодаваца који изводе радове нискоградње у делатности грађевинарства, забранио је рад на седам градилишта, поднео 26 прекршајних пријава и 38 решења којима је наложено отклањање неправилности.

Највише неправилности утврђено је у области безбедности и здравља на раду – непријављивање почетка рада на градилишту, запослени немају адекватну опрему за безбедан рад, нису обавили редовне лекарске прегледе, а није ни извршена провера оспособљености за безбедан рад уколико раде на пословима са повећаним ризиком.

У области радних односа највише пријава поднето је због ангажовања лица без закљученог уговора о раду – рад на „црно“ (од 636 затечених лица 127 је радило на „црно“, односно 20 одсто) и неисплате зарада (кашњење у исплати је од једног месеца до 2 године).

Инспекцијски надзор је извшен на градилиштима Коридор 10 (на деоницама Ниш-Димитровград и Ниш-македонска граница), Коридор 11 (Е – 763, на деоници Љиг-Прељина, магистрални пут М1/11 – аутопут Крагујевац, градилиште „Железнице Србије“ – Ћуприја, градилиште други колосек пруге на деоници Крњача-мост на Тамишу, градилиште фабрике „Tigar Tyres“ Пирот.