Otvorena vrata, četvrtak, 3. avgust 2017

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, po prvi put, sprovodi akciju „Otvorena vrata“ u cilju unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa.

„Otvorena vrata“ biće održana u četvrtak 03. avgusta 2017. godine od 10.00 do 12.00 časova, u prostorijama Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti u Beogradu, ul. Terazije br.41, na 3.spratu.

Potrebno je posetu prethodno najviti i zakazati na broj telefona 011/2765-676 ili putem e-mail adrese antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs

Prijava za razgovor treba da sadrži: 

  • ime i prezime,
  • broj lične karte,
  • kontakt telefon,
  • temu za sastanak, koja se isključivo odnosi na delokrug rada Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti.