За 100 најбољих радника у Министарству за рад по 10.000 динара

Петак, 05 Јануар 2018 |

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Удружење осигуравача Србије прогласили су данас 100 најбољих радника у свакој од области у надлежности Министарства и доделили им новчане награде у вредности од 10.000 динара.

Министар Зоран Ђорђевић је истакао да су награђени они запослени које су руководиоци предложили и препознали да су заслужни за успех у Министарству.

Према његовим речима, успех није био једино мерило за добијање награде, већ и колегијалност, али и начин на који су приступали послу.

Истакао је да се запослени у његовом Министарству сусрећу са бројним проблемима: од реорганизације, систематизације, броја људи, додајући да се, мимо висине плате, запослени највише жале да им недостају кадрови.

Душко Јовановић, генерални секретар Удружења осигуравача, каже да та организација има добру сарадњу са Министарством, али и са другим министарствима.

С обзиром да је индустрија осигурања у великом развоју, истиче Јовановић, намера је да се део профита Удружења осигуравача и комплетне индустрије осигурања подели са неколико министарства и са онима којима је тај новац најпотребнији.