Aa

Aa

Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности - архивирано

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацртту закона о родној равноправности 19.07.2018. Нацрт закона о родној равноправности са изменама и допунама на основу евалуације коментара, сугестија и примедаба достављених током јавне расправе, релизоване у периоду од 14. јуна до 5. јула 2018. године. Нацрт закона о РР са изменама и допунама, након јавних консултација из фебруара 2018. Нацрт закона о РР са изменама и допунама, након јавних консултација, јануар 2018. 1. Нацрт закона о РР са измeнама и допунама, 7. дeцeмбар 2017. 1. Образац комeнтари на Нацрт закона о родној равноправности са измeнама и допунама 07.12.2017. Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са акционим планом за период од 2016. до 2018. г Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у РС 2016-2025, за период од 2017. до 2018. године Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у РС 2016-2025, за период од 2017. до2018. године - ЕН Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2016-2025 Истанбулска конвенција Закон о спречавању насиља у породици Закон о равноправности полова Закон о забрани дискриминације Модел плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова Модел извештаја о спровођењу плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова