Aa

Aa

Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту - архивирано

Правилник – додатна подршка детету и ученику Правилник о извршењу васпитних мера посебних обавеза Правилник о начину вођења поступка о налажењу детета Правилник о организацији и начину обављања надзора над стучним радом психолога Правилник о приправничком стажу и начину полагања стручног испита психолога Правилник о социјалној помоћи – азил Закон о слободном прступу информацијама од јавног значаја Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела Закон о забрани дискриминације Закон о заштити података о личности Инструкција о поступању у обезбеђивању заштите и смештаја малолетних миграната без пратње Инструкција о начину рада органа старатељства у заштити деце од дечјих бракова Инструкција о начину поступања центара за социјални рад – органа старатељства у реализацији смештаја малолетних миграната/ избеглица без пратње