Aa

Aa

Април 2020

Право запосленог за време васкршњих празника

Законом о државним и другим празницима у Републици Србији ("Сл. гласник РС", бр. 43/01, 101/07 и 92/11), утврђено је да се у Републици Србији празнују Васкршњи празници почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса.

 

Бесплатне економско-правне информације свим буџетским корисницима током ванредног стања

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и „Образовни информатор“ закључили су Споразум о сарадњи 30. марта 2020. године у вези са новонасталом ванредном ситуацијом изазваном  вирусом  COVID-19.