Март 2019

Извршено неколико инспекцијских надзора у установама социјалне заштите од 18. до 22. марта 2019.

Инспекција социјалне заштите је на основу ''Плана надзора у установама социјалне заштите за домски смештај'', који је донет на основу налога министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, господина Зорана Ђорђевића, у периоду од 18. марта до 22. марта 2019. године извршила ванредне инспекцијске надзоре у неколико установа социјалне заштите.     

Исплата разлике између исплаћених и припадајућих износа корисницима борачко - инвалидске заштите 28. марта

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата основних права корисницима борачко - инвалидске заштите (бивши савезни прописи) за месец фебруар 20.03.2019.  године, а разлика између исплаћених и припадајућих износа за 2018. годину 28.03.2019. године.

 

Дан „Отворених врата“ у оквиру Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности

Дан  „Отворених врата“ у оквиру Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности биће одржан у четвртак, 28. марта 2019. године од 10 до 12 часова, у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (мала сала, VI спрат, улица Немањина бр. 22-26, Београд), у циљу унапређења положаја маргинализованих друштвених група.