Исплата разлике између исплаћених и припадајућих износа корисницима борачко - инвалидске заштите 28. марта

Исплата разлике између исплаћених и припадајућих износа корисницима борачко - инвалидске заштите 28. марта

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата основних права корисницима борачко - инвалидске заштите (бивши савезни прописи) за месец фебруар 20.03.2019.  године, а разлика између исплаћених и припадајућих износа за 2018. годину 28.03.2019. године.

 

Исплата права по републичким прописима за месец фебруар предвиђена је 25.03.2019. године, на рачуне локалних самоуправа.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је извршило обрачуне свих разлика за 2018. годину и доставило их 15.03.2019. године свим локалним самоуправама.  Исплата разлика између исплаћених и припадајућих износа за 2018. годину, као и свих других заосталих разлика за 2018. годину, вршиће се по пристизању неопходне документације из локалних самоуправа.

 

Статистички подаци на основу којих је извршен обрачун припадајућих примања по правима из области борачко-инвалидске заштите налазе се у табели „статистички подаци“ у наставку (извор: www.stat.gov.rs).