Kampanja Srbija bez barijeraDokumenti-cerе управа

Korona STOP viber-cer evodic

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено је 237 корисника и 282 запослена
У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено је 237 корисника и 282 запослена

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено је 237 корисника и 282 запослена

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 238 корисника и 289 запослених
У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 238 корисника и 289 запослених

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 238 корисника и 289 запослених

Отворен позив за подношење Предлога пројеката у оквиру GIZ Пројекта „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ фаза 3
Отворен позив за подношење Предлога пројеката у оквиру GIZ Пројекта „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ фаза 3

Отворен позив за подношење Предлога пројеката у оквиру GIZ Пројекта „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ фаза 3

Саопштење за јавност - упућивање запослених

Саопштење за јавност - упућивање запослених

upucivanje u inostranstvo
Химна Републике Србије

Химна Републике Србије

himna
Пријаве неправилности и незаконитости

Пријаве неправилности и незаконитости

prijave nepravilnosti
Група унутрашње контроле инспекције

Група унутрашње контроле инспекције

unutrasnja

Регистри

Регистар нерегистрованих субјеката

Управа за безбедност и здравље на раду

neregistrovani subjekti
Инспекторат за рад

Инспектората за рад

inspektorat za rad
Сектор за рад и запошљавање

Сектор за рад и запошљавање

sektor za rad i zaposljavanje
Комора социјалне заштите

Комора социјалне заштите

komora socijalne zastite
Републички завод за социјалну заштиту

Републички завод за социјалну заштиту

republicki zavod za zastitu