Aa

Aa

Саопштење за јавност – Агенције за привремено запошљавање

Читај ми

САОПШТЕЊЕ

 

ОД 1. МАРТА 2020. ГОДИНЕ ВАЖЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС ДЕЛАТНОСТИ 78.20 И 78.30 У АПР

 

Од 1. марта 2020. године почела је примена Закона о агенцијском запошљавању ("Службени гласник РС", број 86/2019), којим су прописани посебни услови за упис и обављање делатности 78.20 и 78.30.

 

Тек на основу претходно издате дозволе за рад Агенције за привремено запошљавање од стане Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, привредна друштва и предузетници могу и дужни су да АПР-у поднесу пријаву за упис наведених делатности и пословног имена „Агенција за привремено запошљавање“.

 

Неопходно је да сва привредна друштва и предузетници који у Агенцији за привредне регистре тренутно имају регистровану делатност 78.20 или 78.30 изврше промену те делатности или да своје пословање ускладе за Законом о агенцијском запошљавању, јер ће у супротном сносити прекршајну одговорност предвиђену наведеним законом.