Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству за рад, запошљавањe, борачка и социјална питања