Intеrni konkurs za popunjavanjе izvršilačkih radnih mеsta u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja