Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање у потпуности доступан особама са инвалидитетом