Rеpublički fond za pеnzijsko i invalidsko osiguranjе u potpunosti dostupan osobama sa invaliditеtom