Кисић Тепавчевић: Заједнички рад социјалних партнера на изради закона