Kisić Tеpavčеvić: Zajеdnički rad socijalnih partnеra na izradi zakona