Aa

Aa

Војним инвалидима и корисницима породичне инвалиднине могућност откупа станова изграђених из средстава Јапанске донације и средстава НИП-а