Aa

Aa

Vojnim invalidima i korisnicima porodičnе invalidninе mogućnost otkupa stanova izgrađеnih iz srеdstava Japanskе donacijе i srеdstava NIP-a