У Белој Цркви о унапређењу услуга социјалне заштите и побољшању положаја особа са инвалидитетом