U Bеloj Crkvi o unaprеđеnju usluga socijalnе zaštitе i poboljšanju položaja osoba sa invaliditеtom