Министарство активно ради на обезбеђивању једнаких права за особе са инвалидитетом