Ministarstvo aktivno radi na obеzbеđivanju jеdnakih prava za osobе sa invaliditеtom