Компанија „Magna Seatingˮ из Оџака упутио донацију Министарству за рад, запошљавање, борчака и социјална питања