Kompanija „Magna Seatingˮ iz Odžaka uputio donaciju Ministarstvu za rad, zapošljavanjе, borčaka i socijalna pitanja