Кисић Тепавчевић: Министарство пријатељ и сарадник особама са инвалидитетом