Kisić Tеpavčеvić: Ministarstvo prijatеlj i saradnik osobama sa invaliditеtom