Kараван „Дигитална експедиција“ пристигао у Нови Пазар