Karavan „Digitalna еkspеdicija“ pristigao u Novi Pazar