Aa

Aa

Сектор за рад и запошљавање - архивирано

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом Закон о запошљавању странаца ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ БЕЛОРУСИЈЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАПОШЉАВАЊУ ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И САВЈЕТА МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАПОШЉАВАЊУ ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ О ЗАПОШЉАВАЊУ ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СЛОВЕНИЈИ Закон о евиденцијама у области рада МЕМОРАНДУМ о сарадњи у области запошљавања између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства за националну економију Мађарске ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА И ПОРОДИЦУ СЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ