Сектор за ПИО и борачко инвалидску заштиту

Општа конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и Републике Француске Конвенција о социјалном осигурњу између Владе ФНРЈ и Владе Народне Републике Пољске Конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске Конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и Републике Италије Конвенција између СФРЈ и Краљевине Данске о социјалном осигурању Конвенција о социјалном осигурању између СФРЈ и Краљевине Холандије Конвенција између СФРЈ и Краљевине Шведске о социјалном осигурању Споразум између СФРЈ и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу Конвенција између СФРЈ и Краљевине Норвешке о социјалном осигурању Споразум о социјалном осигурању између СФРЈ и Велике Социјалистичке Народне Арапске Либијске Џамахирије Споразум о сарадњи социјалног осигурања између СФРЈ и Републике Панаме Споразум између СРЈ и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању Споразум између СРЈ и Републике Македоније о социјалном осигурању Споразум између Републике Србије и Турске о социјалној сигурности Споразум између СРЈ и Републике Хрватске о социјалном осигурању Споразум између СРЈ и Чешке Републике о социјалном осигурању Споразум између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности Споразум између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности Споразум између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности Споразум између Републике Србије и Словачке Републике о социјалној сигурности Споразум између Републике Србије и Краљевине Белгије о социјалној сигурности Споразум између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању Споразум између Републике Србије и Републике Кипар о социјалној сигурности Споразум између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности Споразум између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности Споразум између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању Споразум између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности Споразум о социјалној сигурности између Републике Србије и Канаде Споразум између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности

НЕКАДАШЊИ САВЕЗНИ ПРОПИСИ  (сада у примени као републички прописи)

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“, бр. 24/98, 29/98-исправка и 25/00-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 101/05-др. закон, 111/09-др.закон и бр.50/18) Закон о основним правима лица одликованих Орденом народног хероја („Службени лист СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 53/82 -пречишћен текст, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90 и „Службени лист СРЈ“, број 24/98-др.закон) - одредбе чл. 2, 3, 5, 6, 8, 10а, 10б, 10в, 10д, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17. и 19 Закон о основним правима носилаца „Партизанске споменице 1941“ („Службени лист СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 53/82-пречишћен текст, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90 и „Службени лист СРЈ“, број 24/98) – одредбе чл. 1а, 2, 3, 5, 6а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 23а и 23б Закон о основним правима лица одликованих Орденом Карађорђеве звезде с мачевима, Орденом белог орла с мачевима и Златном медаљом Обилића („Службени лист СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 53/82 -пречишћен текст, 75/85, 44/89 и 87/89 и „Службени лист СРЈ“, број 24/98-др.закон) - одредбе чл. 1а, 2, 4, 11 и 11а Закон о основним правима бораца шпанског националноослободилачког и револуционарног рата од 1936. до 1939. године („Службени лист СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 53/82-пречишћен текст, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90 и „Службени лист СРЈ“, број 24/98-др.закон) - одредбе чл. 2а, 3, 4, 6, 7а, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 21, 23, 24а и 24б Закон о борачком додатку („Службени лист СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81, 53/82-пречишћен текст, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90 и „Службени лист СРЈ“, број 24/98-др.закон) - одредбе чл. 4, 5, 6, 8, 11. и 15