Август 2015

Поштовати прописе о раду на врућинама


Послодавци су у обавези да примењују Закон о безбедности и здрављу на раду и подзаконске прописе, односно да обезбеде рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене све мере безбедности и здравља на раду.

Министар Вулин отвара стручни скуп у Новом Бечеју


Организатори конференције су Дом „Свети Василије Острошки – Чудотворац“, Дом старих „Грабовац“ из Рисна (Црна Гора), Социјално-геријатријски центар из Бања Луке и Дом Данице Вогринец из Марибора (Република Словенија), а основни циљ скупа је размена знања и искустава о узроцима, симптомима и превенцији синдрома сагоревања на послу.

Министар Вулин у Суботици


Министар Вулин ће, у сарадњи са градском управом Суботице, размотрити могућност проналажења адекватне локације, на којој би услови за прихват миграната били бољи и хуманији.

Обезбеђена средства за лечење и опоравак војних инвалида


Након више од двадесет година Министарство за рад обезбедило је наменска средства у буџету Републике Србије за лечење и опоравак војних инвалида, спровело поступак јавне набавке и потписало уговоре са специјалним болницама за рехабилитацију чије су понуде биле најниже.

Упутство за акредитацију


Захтеви за дневно акредитовање могу се поднети Прес служби Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на адресу press@minrzs.gov.rs.
Захтев за акредитацију треба да садржи:
• назив и кратак опис медија за који радите;

Министар Вулин на уручењу уговора корисницима средстава активних мера политике запошљавања


У оквиру реализације мера активне политике запошљавања НСЗ, у Вршцу ће бити додељен 41 уговор о самозапошљавању, 14 уговора којима се 71 лице ангажује на спровођењу јавних радова, као и уговор о додели субвенције за 27 новoотворених радних места компанији „Fressenius medical care“.