Aa

Aa

Фебруар 2023

Није дошло до смањења износа исплате за „увећани додатак за помоћ и негу другог лица“

Важно саопштење - НИЈЕ ДОШЛО ДО СМАЊЕЊА ИЗНОСА ИСПЛАТЕ ЗА „УВЕЋАНИ ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА“

У току је исплата за „туђу негу и помоћ“, као и „увећаног додатка за помоћ и негу другог лица“.