Aa

Aa

Није дошло до смањења износа исплате за „увећани додатак за помоћ и негу другог лица“

Није дошло до смањења износа исплате за „увећани додатак за помоћ и негу другог лица“

Није дошло до смањења износа исплате за „увећани додатак за помоћ и негу другог лица“

Читај ми

Важно саопштење - НИЈЕ ДОШЛО ДО СМАЊЕЊА ИЗНОСА ИСПЛАТЕ ЗА „УВЕЋАНИ ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА“

У току је исплата за „туђу негу и помоћ“, као и „увећаног додатка за помоћ и негу другог лица“. 

 

Указујемо да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања врши исплату “увећаног додатка за помоћ и негу другог лица“, односно исплаћује разлику до увећаног додатка за кориснике који право на основни додатак остварују преко Републичког фонда за пензијско-инвалидско осигурање. Узимајући то у обзир, укупан износ који у себи садржи и „туђу негу и помоћ“ и разлику до „увећаног додатка за помоћ и негу другог лица“, не може да буде изнад 35.254 динара.

 

Уколико је неко лице добило повећање „туђе неге и помоћи“ преко ПИО фонда, разлика до „увећаног додатка за помоћ и негу другог лица“, који то лице остварује такође, а исплаћује га Министарство, биће сразмерно мањи, јер укупан износ не може да буде изнад 35.254 динара.

 

Указујемо да се износ “увећаног додатка за помоћ и негу другог лица“ усклађује два пута годишње, односно у априлу и октобру, те од октобра 2022. године ово новчано давање износи 35.254 дин. 

 

Још једном истичемо да се приликом повећања пензије, повећава и износ основне неге коју ПИО фонд исплаћује, а самим тим се износ разлике до увећаног додатка смањује, јер укупан износ увећаног додатка остаје непромењен.