Aa

Aa

Новембар 2022

С А О П Ш Т Е Њ Е

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Управа за безбедност и здравље на раду, поводом питања која се односе на примену одредбе члана 37а Закона о безбедности и здрављу на раду, даје следеће обавештење: