Aa

Aa

Мај 2022

Јавни позив високошколским установама

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду у сарадњи са Међународном организацијом рада спроводи пројекат „Унапређење безбедности и здравља на раду у Републици Србији“.