Aa

Aa

Јавни позив високошколским установама

Јавни позив високошколским установама

Јавни позив високошколским установама

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду у сарадњи са Међународном организацијом рада спроводи пројекат „Унапређење безбедности и здравља на раду у Републици Србији“.

 

У оквиру пројекта, Управа за безбедност и здравље на раду радиће на припреми екс-пост анализе Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2018. до 2022. године са Акционим планом за њено спровођење и припремној студији са екс-анте анализом у комбинацији са идентификацијом циљева нове Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2023. до 2027. године са Акционим планом њено за спровођење. Екс-пост и екс-анте анализе је потребно урадити сходно одредбама Закона о планском систему Републике Србије раду (,,Службени гласник РС”, број 30/18) и Уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика (,,Службени гласник РС”, број 8/19).

 

С тим у вези, позивамо Вас да предлоге, за највише два представника из Ваше институције, доставите Управи за безбедност и здравље на раду, најкасније до 12.06.2022. године на е-пошту: upravazabzr@minrzs.gov.rs

 

Додатно, неопходно је да за Ваше представнике доставите радне биографије. 

 

За додатне информације Управа за безбедност и здравље на раду стоји Вам на располагању.