Aa

Aa

Јул 2019

Инспекцијски надзор у Дому за смештај одраслих лица „Трбуње“ (Блаце)

У оквиру акције појачаних ванредних инспекцијских надзора, коју је у марту ове године покренуло Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, током којих се контролишу остваривање права корисника, услови и стандард за пружање услуга домског смештаја и примена стручних процедура у установама социјалне заштите, обављен је  надзор у Дому за смештај одрасл