Aa

Aa

Инспекцијски надзор у Дому за смештај одраслих лица „Трбуње“ (Блаце)

У оквиру акције појачаних ванредних инспекцијских надзора, коју је у марту ове године покренуло Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, током којих се контролишу остваривање права корисника, услови и стандард за пружање услуга домског смештаја и примена стручних процедура у установама социјалне заштите, обављен је  надзор у Дому за смештај одраслих лица „Трбуње“. На основу континуираног праћења и анализе рада установа социјалне заштите, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социј

Инспекцијски надзор у Дому за смештај одраслих лица „Трбуње“ (Блаце)

Читај ми

У оквиру акције појачаних ванредних инспекцијских надзора, коју је у марту ове године покренуло Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, током којих се контролишу остваривање права корисника, услови и стандард за пружање услуга домског смештаја и примена стручних процедура у установама социјалне заштите, обављен је  надзор у Дому за смештај одраслих лица „Трбуње“.

 

На основу континуираног праћења и анализе рада установа социјалне заштите, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања сагледало је све аспекте дугогодишњих проблема у функционисању дома за смештај одраслих лица „Трбуње“ из Блаца, фактички од његовог отварања 2008. године. Надлежно министарство је последњих месеци предузело конкретне мере за превазилажење ових проблема, у складу са могућностима. 

 

С тим у вези, министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања определило је у 2019. години укупно 17.750.000 динара, како би се превазишли ургентни проблеми у свакодневном раду установе и постигли осетно бољи услови за боравак корисника у овом дому.

 

Напомињемо да су ове године вишемилионска средства усмерена на санацију кровне конструкције и таванских просторија у објекту за смештај корисника. Такође, за наведену установу ове године опредељена су и средства за набавку кревета, намештаја за собе корисника и трпезарију, као и за набавку медицинске и рачунарске опреме. 

 

Позитивна тенденција раста укупних средстава намењених за побољшање услова живота корисника у установама социјалне заштите, па и корисника дома за смештај одраслих лица „Трбуње“ у Блацу, оправдава пројекције надлежног министарства да ће ургентни проблеми у наведеној установи бити решени у најкраћем могућем року.

 

Инспекцијски надзори се врше према планираној динамици почев од марта 2019. године, у свим домовима за децу и младе, домовима за децу и младе са сметњама у развоју, домовима за смештај одраслих и старих, домовима за одрасле и старије са интелектуалним и менталним тешкоћама на територији Републике Србије.

 

Поред инспекцијских надзора у установама домског смештаја од стране инспектора социјалне заштите и инспектора рада, запосленима је пружена и стручна подршка од стране Републичког завода за социјалну заштиту.