Април 2019

Извршено неколико инспекцијских надзора у установама социјалне заштите од 15. до 19. Априлa 2019.

Инспекција социјалне заштите је на основу ''Плана надзора у установама социјалне заштите за домски смештај'', који је донет на основу налога министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, господина Зорана Ђорђевића, у периоду од 15. до 19. априла 2019. године извршила ванредне инспекцијске надзоре у неколико установа социјалне заштите.