Потписан колективни уговор за запослене у социјалној заштити