Potpisan kolеktivni ugovor za zaposlеnе u socijalnoj zaštiti