Министар Ђорђевић на Националној конференцији о иновативним услугама у заједници за особе које живе са ХИВ - ом