Током ноћног ванредног инспекцијског надзора пронађено 130 лица на раду ''на црно''

Током ноћног ванредног инспекцијског надзора пронађено 130 лица на раду ''на црно''

Током ноћног ванредног инспекцијског надзора пронађено 130 лица на раду ''на црно''

Читај ми

По налогу министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића, а у оквиру спровођења акције појачаних ванредних инспекцијских надзора, инспектори рада су 10. септембра 2019. године, у другој смени и током ноћи, извршили надзоре код 412   послодаваца на територији целе Србији, у области радних односа и безбедности и здравља на раду, у делатности грађевинарства, угоститељства, поправке и одржавања моторних возила, трговине, производње хлеба, свежег пецива и колача и у услужним делатностима. 

 

Појачаним инспекцијским надзорима обухваћено је укупно 1.016 лица, од којих је 130 лица радило ''на црно'', а  откривено је и девет нерегистрованих субјеката.

 

У складу са тим, поднето је 48 захтева за покретање прекршајног поступка у области радних односа и безбедности и здравља на раду, донето је 32 решења и 45 налога на записнике за отклањање утврђених недостатака, као и девет решења о забрани рада на месту рада.    

 

Наглашавамо да су поједини инспекцијски надзори извршени по принципу тзв. ''ротације'', што заправо значи да су их вршили инспектори који иначе не раде на територији на којој су вршили надзоре. 

"Опсежне акције борбе против сиве економије и рада на црно биће настављене у наредном периоду. Планирам да у инспекцијском надзору учествујем лично. Нећемо дозволити послодавцима да крше права радника, нема привилегованих", рекао је министар Зоран Ђорђевић. 


Списак свих послодаваца код којих је утврђено да нису радили у складу са законом биће, као и до сада, објављен и редовно ажуриран на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на линку;

https://www.minrzs.gov.rs/sr/registri/inspektorat-za-rad