Инспекторат за рад

Статистички подаци јануар - септембар 2019. године

Статистички подаци јануар - септембар 2019. године

 

У периоду  јануар - септембар 2019. године,  инспектори рада су укупно извршили и окончали 652 инспекцијска надзора поводом повреда на раду, од којих 34 инспекцијских надзора поводом смртних (20 надзора) и тешких повреда на раду са смртним исходом (14 надзора), 16 надзора поводом колективних, 544 надзора поводом тешких и 58 надзора поводом лаких повреда на раду.