Јавна расправа о Нацрту закона о заштити права корисника услуга привременог смештаја и Предлогу стратегије деинституционализације

Јавна расправа о Нацрту закона о заштити права корисника услуга привременог смештаја и Предлогу стратегије деинституционализације

Јавна расправа о Нацрту закона о заштити права корисника услуга привременог смештаја и Предлогу стратегије деинституционализације

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања покренуло је јавне расправе о Нацрту закона о заштити права корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити и о Предлогу стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период од 2021. до 2026. године.

 

Јавне расправе о ова два акта трајаће до 17. маја 2021. године, до када ће заинтересовани моћи да на адресу Министарства доставе своје предлоге, сугестије, иницијативе и мишљења. 

 

Нацртом закона о заштити права корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити се унапређује положај корисника услуга привременог смештаја, под равноправним условима, уз активно, ефективно и информисано учешће свих лица која учествују у доношењу одлука које утичу на живот и права корисника.

 

Заштита права корисника услуга привременог смештаја у социјалнoj заштити омогућава континуирано оспособљавање корисника за самосталан живот и пуно и равноправно учешће у друштву и остваривање социјалне инклузије кроз процес деинституционализације. 

 

Предлог стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници у систему социјалне заштите је усаглашен систем мера, услова и инструмената јавне политике које Република Србија треба да спроведе како би се смањила институционализација, односно смањио број особа који користе услуге домског смештаја. 

 

Основни циљ овог документа је остваривање права на живот у заједници корисника социјалне заштите кроз процесе деинституционализације и социјалне инклузије.