Исплата разлике између исплаћених и припадајућих износа из области борачко-инвалидске заштите до краја марта

Читај ми

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је извршило обрачун примања из области борачко-инвалидске заштите у 2018. години и да ће разлика између исплаћених и припадајућих износа бити исплаћена до краја марта месеца 2019. године.

 

Обрачун примања из поменуте области извршен је на основу званичних статистичких података, а основни параметар за одређивање износа права је просечна месечна нето зарада у Републици Србији (зарада без пореза и доприноса), из месеца који претходи исплати.

 

У обрачуну су се користили и подаци о просечној бруто заради из претходног месеца, просечној нето заради из претходне године, кварталној заради која претходни месецу обрачуна, проценту кретања месечне нето зараде, индексу кретања зараде за период текуће године.