У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 56 корисника и 21 запослени
У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 56 корисника и 21 запослени

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 56 корисника и 21 запослени

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 56 корисника и 21 запослени
У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих  и старих заражено 56 корисника и 21 запослени

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 56 корисника и 21 запослени

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 56 корисника и 22 запослена
У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 56 корисника и 22 запослена

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 56 корисника и 22 запослена

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 60 корисника и 23 запослена
У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 60 корисника и 23 запослена

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 60 корисника и 23 запослена

Саопштење за јавност - упућивање запослених

Саопштење за јавност - упућивање запослених

upucivanje u inostranstvo
Химна Републике Србије

Химна Републике Србије

himna
Пријаве неправилности и незаконитости

Пријаве неправилности и незаконитости

prijave nepravilnosti
Група унутрашње контроле инспекције

Група унутрашње контроле инспекције

unutrasnja

Registri

Регистар нерегистрованих субјеката

Управа за безбедност и здравље на раду

neregistrovani subjekti
Инспекторат за рад

Инспектората за рад

inspektorat za rad
Сектор за рад и запошљавање

Сектор за рад и запошљавање

sektor za rad i zaposljavanje
Комора социјалне заштите

Комора социјалне заштите

komora socijalne zastite
Републички завод за социјалну заштиту

Републички завод за социјалну заштиту

republicki zavod za zastitu
Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту

Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту

sektor za brigu o porodici i socijalna zastita