Програми

САРАДЊА СА СВЕТСКОМ БАНКОМ
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
САРАДЊА СА СВЕТСКОМ БАНКОМ

Пројекат Светске банке и Републике Србије – конкурентност и запошљавање

 

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, који ће се у нашој земљи спроводити до 30. јуна 2019. године.

Програм Права, једнакост и држављанство
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
Програм Права, једнакост и држављанство

Програм Европске уније „Права, једнакост и држављанство“ (Rights, Equality and Citizenship - REC програм)

Програм за запошљавање и социјалне иновације  (EaSI)
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
Програм за запошљавање и социјалне иновације  (EaSI)

Програм за запошљавање и социјалне иновације  (EaSI)

 

АКТУЕЛНО ИПА
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
АКТУЕЛНО ИПА

ИПА 2013

1. Развој ефикасних друштвених услуга у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу – Бесповратна помоћ (Грант шема)

Вредност уговор је 5.500.000 евра, а потписан је 05.06.2017. године. Додељено је 30 грант уговора (бесповратне помоћи) за развој најосетљивијих група.

ЗАВРШЕНИ ПРОЈЕКТИ ИПА
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ЗАВРШЕНИ ПРОЈЕКТИ ИПА

ИПА 2012

1. Подршка социјалној инклузији нај угроженијих група, укључујући Роме, кроз разноврснију понуду социјалних услуга на нивоу локалне заједнице - Бесповратна помоћ (Грант шема)

Вредност уговора износила је 5.000.000 евра .

О пројекту ИПА
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
О пројекту ИПА

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) јесте финансијски инструмент ЕУ који подржава стратегију проширења ЕУ, чија намена је да пружи помоћ земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима у процесу приступања ЕУ.