САРАДЊА СА СВЕТСКОМ БАНКОМ
projekti
САРАДЊА СА СВЕТСКОМ БАНКОМ

Пројекат Светске банке и Републике Србије – конкурентност и запошљавање

 

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, који ће се у нашој земљи спроводити до 30. јуна 2019. године.

Програм Права, једнакост и држављанство
projekti
Програм Права, једнакост и држављанство

Програм Европске уније „Права, једнакост и држављанство“ (Rights, Equality and Citizenship - REC програм)

Програм за запошљавање и социјалне иновације  (EaSI)
projekti
Програм за запошљавање и социјалне иновације  (EaSI)

Програм за запошљавање и социјалне иновације  (EaSI)

 

АКТУЕЛНО ИПА
projekti
АКТУЕЛНО ИПА

ИПА 2013

1. Развој ефикасних друштвених услуга у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу – Бесповратна помоћ (Грант шема)

Вредност уговор је 5.500.000 евра, а потписан је 05.06.2017. године. Додељено је 30 грант уговора (бесповратне помоћи) за развој најосетљивијих група.

ЗАВРШЕНИ ПРОЈЕКТИ ИПА
projekti
ЗАВРШЕНИ ПРОЈЕКТИ ИПА

ИПА 2012

1. Подршка социјалној инклузији нај угроженијих група, укључујући Роме, кроз разноврснију понуду социјалних услуга на нивоу локалне заједнице - Бесповратна помоћ (Грант шема)

Вредност уговора износила је 5.000.000 евра .

О пројекту ИПА
projekti
О пројекту ИПА

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) јесте финансијски инструмент ЕУ који подржава стратегију проширења ЕУ, чија намена је да пружи помоћ земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима у процесу приступања ЕУ.