Програми

ИПА - Инструмент за претприступну помоћ
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
ИПА - Инструмент за претприступну помоћ

 

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) јесте финансијски инструмент ЕУ који подржава стратегију проширења ЕУ, чија намена је да пружи помоћ земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима у процесу приступања ЕУ.

 

САРАДЊА СА СВЕТСКОМ БАНКОМ
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
САРАДЊА СА СВЕТСКОМ БАНКОМ

Пројекат Светске банке и Републике Србије – конкурентност и запошљавање

 

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, који ће се у нашој земљи спроводити до 30. јуна 2019. године.

Програм Права, једнакост и држављанство
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
Програм Права, једнакост и држављанство

Програм Европске уније „Права, једнакост и држављанство“ (Rights, Equality and Citizenship - REC програм)

Програм за запошљавање и социјалне иновације  (EaSI)
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - насловна слика пројекта
Програм за запошљавање и социјалне иновације  (EaSI)

Програм за запошљавање и социјалне иновације  (EaSI)