Aa

Aa

СОЦИЈАЛНЕ КАРТЕ

Читај ми

Увођење социјалних карата као приоритет рада МИНРЗС

 

Потреба за увођењем социјалних карата садржана је у експозеу о Програму Владе Р. Србије у Народној скупштини 28. јуна 2017. године и представља један од приоритета рада министарства.

Основ за увођење социјалних карата је Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење програма Владе, који је Влада донела на седници одржаној 09. новембра 2017. године. Сврха формирања социјалних карата је допринос праведнијем остваривању социјалних права грађана који се заснива на њиховом социјално-економском статусу, подизање ефикасности у домену социјалне политике, брже и лакше остваривање права грађана и спречавање евентуалних злоупотреба права. Ради увођења социјалних карата у току су активности на уређењу законског оквира и активности везане за израду информационог система који има за циљ да омогући аутоматизовање и подршку пословним процесима органа из система социјалне заштите.

Према Акционом плану до краја 2019. године треба завршити пилотирање делова информационог система, а до краја мандата Владе реализовати цео пројекат.
Контекст развоја информационог система социјална карта изискује и паралелне активности на унапређењу постојећих апликација из области социјалне заштите, тако да се на крају очекује видно унапређење информатизације сервиса, поступака, података и информација у сектору социјалне заштите и општи допринос процесу дигитализације у Р. Србији. У увођењу социјалних карата министарство сарађује са Краљевином Данском која важи за једну од најуспешнијих земаља у овој области.

 

 

Линкови за Социјалне карте

Министар Ђорђевић и амбасадор Данске Хогард о увођењу социјалних карата у Србији

 

Министар Ђорђевић представио пројекат социјалних карата у функцији финансијске контроле Друштву лобиста Србије

 

Сарадња Србије и Данске у области дигитализације и израде социјалних карата

 

Сарадња Србије и Финске по питању социјалних карата

 

Министар Ђорђевић са амбасадорима нордијских земаља