Читај ми

Пројекат: „Подршка локалној интеграцији интерно расељених лица избеглица из бивше Југославије“

 

Циљ пројекта је унапређење локалне интеграције најугроженијих интерно расељених и појединаца из избегличке популације на територији 10 општина у Србији – Смедерево, Пожаревац, Краљево, Нови Пазар, Куршумлија, Прокупље, Бујановац, Бела Црква, Ниш и Лесковац.

 

Закључно са новембром 2018. године, пројектом је обухваћено 2180 најугроженијих појединаца из интернорасељеничке и избегличке популације. Локални центри за социјални рад из 10 општина су кроз овај пројекат и кадровски појачани са по једним стручним радником, а сваком је уручена и техничка опрема (компјутер и штампач) у вредности од 93.974,28 РСД.

Такође су ојачани и стручни капацитети више од 500 запослених у центрима за социјални рад, другим установама социјалне заштите и повереништвима Комесаријата из општина са територије 8 округа, кроз 18 акредитованих обука на 4 теме из области рада са рањивим групама.