Aa

Aa

ВИСОКИ КОМЕСАРИЈАТ УН ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ (УНХЦР) И УДРУЖЕЊЕ „СНАГА ПРИЈАТЕЉСТВА“ –AMITY

Читај ми

Пројекат: „Подршка локалној интеграцији интерно расељених лица избеглица из бивше Југославије“

 

У оквиру овог пројекта је предвиђено ангажовање по једног лица у 10 Центара за социјални рад, као подршка у пружању услуга корисницима из циљне групе интерно расељених лица и избеглица из бивше Југославије, као и испомоћ у подршци и другим корисницима услуга центра.

 

Сагласно наведеном пројекту, од  1. фебруара до 31.  октобра 2019. године, ангажована су лица у Центрима за социјални рад: Бујановац, Куршумлија, Пожаревац, Прокупље, Нови Пазар, Смедерево, Краљево, Ниш, Лесковац и Бела Црква.

 

Како је пројектом предвиђено и јачање стручних капацитета запослених у 43 Центра за социјални рад (на територији 8 округа укључених у пројекат), планирано је и реализовање два циклуса обука на изабране теме, према програмима акредитованим код Републичког завода за социјалну заштиту, који су превасходно фокусирани на рад са интерно расељеним и избеглим лицима.